شبیه سازی بسترهای جاذب با استفاده از نرم افزار ASPEN ADSORPTION

 • اصول و مبانی جذب سطحی
 • شبیه سازی خالص سازی هوا با استفاده از فرآیند جذب سطحی
 • جذب دینامیک رطوبت از هوا
 • شبیه سازی جداسازی مخلوط دی اکسید کربن و متان
 • جذب دینامیک به منظور خالص سازی گاز طبیعی با استفاده از فرآیند جذب سطحی
 • فرایند سیکلی  PSA چهار مرحله ای
  • شبیه سازی فرآیند جذب سطحی یک نمونه نم زدایی از گاز طبیعی
  • جذب دینامیک در یک بستر
  • فرآیند TSA
 • شبیه سازی خالص سازی گاز هیدروژن با استفاده از فرآیند PSA پنج مرحله ای )فرآیند صنعتی مورد استفاده)
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار