استانداردهای ایمنی آتش نشانی

تعاریف و اصلاحات در حوزه ایمنی آتش نشانی

آسیب و بیماری گزارش برای آتشن شانان

 تخمین حوادث / حادثه.

برنامه پیشگیری از حادثه

افسر بهداشت و ایمنی آتش نشانی

پاسخگویی مدیریتی

پاسخگویی پرسنل

استانداردهای محل امن

آموزش کمک های اولیه و صدور گواهینامه

تجهیزات حفاظت فردی و لباس های محافظ

کیفیت پارچه لباس آتش نشانی

سیستم ایمنی هشدار

Life safety ropes, harnesses, and hardware protection

Hazardous materials مبتنی بر NFPA 1991, 1994

Automotive fire apparatus design and construction مبتنی بر NFPA 1901-1906

Incident management system

Technical rescue safety

Training and member development

Fire service equipment

Testing fire service equipment

Requirements for fire department facilities

Sanitation, disinfection, cleaning, and storage areas

Requirements for fire station facilities

Fire station equipment and tools
الزامات NFPA 12, 13 در خصوص ایمنی سامانه های اطفا حریق

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار