اصول کنترل فرایند

1         مقدمه

 • تعاریف و ضرورت کنترل

2         اجزاء کنترل فرایند

 • اجزاء کنترل
 • کنترل حلقه بسته و حلقه باز
 • ابزار دقیق (سنسورها، شیرها و محرک ها )

3         کنترل کننده های تناسبی - مشتقی–انتگرالی و نحوه عملکرد آنها

 • کنترل کننده های تناسبی
 • تناسبی- انتگرالی
 • تناسبی-مشتقی
 • انتگرالی و نحوه عملکرد هر یک از آنها

4         روش های کنترل فرایند

 • روش های کنترل فرایند: پیشخوری – پسخوری - آبشاری – نسبتی –Spilit، Override – بسته ای و ...

5         تنظیم کنترل کننده های تناسبی – مشتقی – انتگرالی (به صورت عملی)

 • روش های تنظیم پارامترهای کنترل کننده های تناسبی – مشتقی – انتگرالی – روش حلقه باز ریگل – نیکلز، روش حلقه بسته زیگلر – نیکلز – روش تابروس – لایبن – روش یک چهارم دامنه و ...

6         کنترل گسسته و ترتیبی، نحوه عملکرد و پیاده سازی آن

 • کنترل گسسته و کاربرد آن
 • کنترل ترتیبی
 • کاربرد و نحوه پیاده سازی آن

7         بررسی فلسفه کنترلی یک فرایند عملیاتی

 • بررسی فلسفه کنترلی یک فرایند عملیاتی گاز

8         کنترل پیشرفته

 • روش های کنترل پیشرفته و جایگاه استفاده از آنها
 • شبکه های عصبی
 • منطق فازی
 • و ...
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار