دستگاه کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی (GC-MS)

مقدمه ای بر کروماتوگرافی

گاز کروماتوگرافی

روش های نوین گاز کروماتوگرافی

روش های نوین استخراج (آنالیز سبز)

مقدمه ای بر طیف سنجی جرمی

انواع طیف سنج جرمی

روش های یونیزاسیون

آشکار ساز های یونی

تقویت کننده ها

ثبات ها

سیستم های نمونه گذاری

تکنیک های خلا

تله ها و بافل ها

الگوهای شکست ملکولی

آنالیز کمی با طیف سنجی جرمی

تفسیر نتایج

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار