فرسودگی شغلی

مفهوم فرسودگي شغلي

جايگاه و اهميت فرسودگي شغلي در سازمان

عوامل بروز  فرسودگي شغلي

عوامل فردي

مراحل و سیر فرسودگی

ویژگی های افر اد مستعد فرسودگی

عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی

شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی  

راه هاي پيشگيري از فرسودگي شغلي

پيامدهاي زيانباري فرسودگي شغلي 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار