مدیریت کیفیت پروژه‎ ها براساس استاندارد PMBOK

اهداف دوره
آشنایی کارشناسان و مدیران مرتبط با امور اجرایی پروژه ها با مفاهیم، کلیات و اصول پیاده‎سازی مدیریت کیفیت پروژه
آشنایی با فرایندهای موردنیاز برای حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای پروژه
توانایی اجرای برنامه‌ریزی، تضمین و کنترل کیفیت پروژه توسط شرکت‎کنندگان دوره

رئوس مطالب قابل ارائه در دوره جامع مدیریت پروژه
کلیات فرایندهای اصلی مدیریت کیفیت پروژه
برنامه ریزی کیفیت
مروری بر کلیات استاندارد PMBOK و بررسی جایگاه مدیریت کیفیت پروژه‎ها در این استاندارد
مروری بر ISO 10006
برنامه كيفيت از دیدگاه دو استاندارد ISO 10006 و PMBOK
برنامه ریزی کیفیت
ورودی ها
خروجی‎ها
ابزارها و تکنیک‎ها
ابزارها و تکنیک‎های برنامه ریزی کیفیت
تحلیل سود – هزینه
الگوبرداری
جریان نمایی
چگونگی ارتباط عوامل گوناگون با مشکلات بالقوه
مراحل تهيه نمودار علت و معلول
طراحی آزمایش‎ها (DOE) برای پروژه
هزینه کیفیت
هزينه‎هاي طرح ريزي، پشتيباني و پيگيري كيفيت
هــزينه‎هاي ارزيابي كيفيت
هـــزينه هاي شكست درون سازماني
هـــزينه هاي شكست برون سازماني
تحلیل هزینه- منفعت پروژه
تضمین کیفیت پروژه‎ها
فرآیند سیستمی تضمین کیفیت
ابزارها و تکنیک‎های تضمین کیفیت
ممیزی کیفیت
هدف ممیزی کیفیت
ممیزی های کیفیت
کنترل کیفیت پروژه‎ها
ابزارهای و تکنیک‎های کنترل کیفیت
بازرسی
نمودارهای کنترلی
مقایسه QC و QA
نمودار کنترلی عملکرد زمان بندی پروژه
فواید کنترل و نظارت در پروژه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار