مدیریت کیفیت پروژه‎های EPC براساس استاندارد PMBOK

آشنایی با چگونگی برنامه ریزی مدیریت کیفیت پروژه به تفکیک حوزه های مهندسی، خرید کالا و ساخت

آشنایی با چگونگی تضمین کیفیت در پروژه های EPC به تفکیک حوزه های مهندسی، خرید کالا و ساخت

آشنایی با چگونگی انجام کنترل کیفیت در پروژه های EPC به تفکیک حوزه های مهندسی، خرید کالا و ساخت

چگونگی تهیه برنامه کیفیت پروژه (PQP (Project Quality Plan)

چگونگی طرح ریزی نقشه فرایندی در پروژه های EPC

معرفی برنامه های تست و آزمون (ITP (Inspection Test Plan)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار