کاربرد نرم افزار Excel در مدیریت پروژه

آشنایی با مبانی و کلیات برنامه‎ریزی و کنترل پروژه

جایگاه نرم افزار در امور مدیریت پروژه ها

بررسی کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

 مرحله بندی و فازبندی پروژه

تعریف و پایش شاخص های پروژه

برنامه زمانی پروژه

تخمین بودجه پروژه

مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

ابزارهای مدیریت منابع انسانی

مدریت شرح وظایف

پایش گزارش های پیشرفت پروژه

داشبورد پروژه

مدیریت اسناد پروژه

مدیریت تغییرات پروژه

تسهیل ارتباطات پروژه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار