دوره آموزشی مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و آمادگي آزمون PMP

Chapter 0: Preface
آشنايي با موسسه مديريت پروژه‌ي آمريكا PMI، آشنايي با آزمون PMP، روش تدريس و ...
Chapter 1: Introduction
PMBOK چيست؟، پروژه چيست؟، طرح چيست؟، پورتفوليو چيست؟ مديريت پروژه، طرح، پورتفوليو و ...، تعريف و انواع PMO و ...
Chapter 2: Organizational Influences
عوامل اثرگذار داخل و خارج سازمان بر پروژه كدامند؟
Chapter 3: Project Management Processes & Project Lifecycle
فرآيندهاي مديريت پروژه، معرفي Project Management Processes و Knowledge Areas، معرفي چرخه‌ي عمر پروژه و محصول، معرفي Rita’s Process Chart و نحوه‌ي استفاده از آن و ...
Chapter 4: Project Integration Management
فرآيندهاي مديريت يكپارچگي پروژه
Chapter 5: Project Scope Management
فرآيندهاي مديريت محدوده پروژه
Chapter 6: Project Time Management
فرآيندهاي مديريت زمان پروژه
Chapter 7: Project Cost Management
فرآيندهاي مديريت هزينه پروژه
Chapter 8: Project Quality Management
فرآيندهاي مديريت كيفيت پروژه
Chapter 9: Project Human Resource Management
فرآيندهاي مديريت منابع انساني پروژه
Chapter 10: Project Communication Management
فرآيندهاي مديريت ارتباطات پروژه
Chapter 11: Project Risk Management
فرآيندهاي مديريت ريسك پروژه
Chapter 12: Project Procurement Management
فرآيندهاي مديريت تداركات پروژه
Chapter 13: Project Stakeholder Management
فرآيندهاي مديريت ذينفعان پروژه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار