دوره آموزشی طراحی انبار

سیستم های انبار و انبارداری
ماموریت های یک انبار
وسائل ذخیره سازی
عملیات دریافت و ارسال و سیستم های ذخیره و بازیابی خودکار
عملیات انتخاب سفارش و سیستم های انتخاب سفارش
طراحی انبار
مسائل مکان یابی انبار (گسسته و پیوسته)
مسائل چیدمان انبارش تخصصی
مسائل چیدمان انبار پیوسته
طراحی قفسه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار