دوره آموزشی مدیریت سازمان های فرآیند محور

تعریف فرآیند و فرآیند محوری
مزایای فرآیند محوری
انوع فرآیندها
بهبود مستمر و مدیریت فرایند
گام های طراحی فرآیندها
مهندسی مجدد فرآیندها
شش سیگما وبهبود فرآیندها
عوامل موفقیت در بهبود فرآیندها
سیستم های کنترل

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار