مدیریت تغییر و تحول

تعریف تغییر و تحول سازمانی

دسته بندی انواع مختلف تغییرات و عوامل تاثیر گذار بر آنها ( عوامل درون سازمانی و برون سازمانی)

گستره تغییر در سازمانها از ابعاد سازمانی ، فناوری ، فرهنگی و منابع انسانی

انواع استراتژی های تغییر و تحول و ضرورت بروز تغییر

رهبری تحول

روش ها مقابله با مقاومت در برابر تغییر ( مدیریت تغییر )

راهکارهای حفظ تعادل سازمانی

نقش انسان در فرایند تحول سازمانی و شاخص های فرهنگ سازمانی

ویژگی سازمانهای موفق در مقابل تغییر و تحولاتBottom of Form

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار