مدیریت تولید ناب

جهان بینی صنعتی و امواج تمدن ، تولید ناب چیست ؟

بررسی فرایندهای صنعتی از سه دیدگاه متفاوت

معرفی اتلاف هفت گانه و ریشه های اتلاف

کار ارزش آفرین و ارزش نیافرین

نگاهی به سیستم تولید به موقع ( JIT ) و برخی از اصول بکار رفته

تفکر ناب چیست ؟

نقشه برداری جریان ارزش

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار