مدیریت انرژی Energy Management

مروری بر تعاریف و اصطلاحات مدیریت انرژی

مروری بر الزامات مدیریت انرژی بر مبنای استانداردهای بین المللی

نحوه برنامه ریزی برای استقرار سیستم مدیریت انرژی

مکانیزمهای اندازه گیری و محاسبات انرژی در سازمانها

ارائه راهکارها و هزینه های پیشنهادی کاهش مصرف انرژی

بهینه سازی مصرف انرژی و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی ( حرارتی و الکتریکی و . . . )

آشنایی با روش های ممیزی انرژی

تحلیل اطلاعات ممیزی و راهکارهای بهبود وضعیت در سازمان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار