رویکردی بر شش سیگما

مفاهیم و تعاریف

معرفی فرآیند و فازهای اصلی متدولوژی

نحوه انتخاب پروژه

تعیین اهداف پروژه

شناسایی و معرفی ابزارهای مورد استفاده

برنامه ریزی و مدیریت پروژه

فاز اندازه گیری و تعیین چگونگی اندازه گیری و نمونه برداری

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری

تعیین قابلیت فرآیند

نحوه شناسایی علل ریشه ای

ارائه راه حل های بهبود و ارزیابی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار