مهندسی عمران

Filter
Display # 
Title Created Date
تعبیر و تفسیر داده های لرزه ای 17 May 2015
چینه شناسی در روند وقوع زلزله 10 May 2015
ارزیابی و تحلیل زلزله 10 May 2015
تغییر اقلیم و آموزش نرم افزار مورد استفاده در آن 11 September 2014
سر فصل مطالب در نرم افزار Tekla Structure X-Steel 25 July 2013
سرفصل مطالب در نرم افزار SAFE 25 July 2013
دورۀ تخصصی آموزش نرم افزار تکلا( با محوریت مدلسازی اعضای فولادی) 26 April 2013
دورۀ تخصصی آموزش نرم افزار تکلا (با محوریت مدلسازی اعضای بتنی) 26 April 2013
دوره دوم آموزش نرم افزار MIKE 26 April 2013
دوره مقدماتی MIKE 21 26 April 2013
دوره پیشرفته نرم افزار مایک 01 November 2012
دوره آموزشی نرم افزار Bocad 27 September 2012
نرم افزار GeoStudio و کاربرد آن در طراحي سدهاي خاکي و شيبهاي خاکي و روشهاي مسلح کردن خاک 05 April 2012
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار FLOW 3D 17 February 2012
شبیه سازی با استفاده از نرم افزار MIKE21 13 February 2012
مهندسي پي 15 January 2011
آموزش نرم افزار Arc object 07 December 2010
نرم افزار ARCGIS 9.3 07 December 2010
طراحی سازه های آبی با نرم افزار SACS 07 December 2010
اصول و مبانی GIS 07 December 2010
دوره تحلیل مدل های خاک و سنگ با نرم افزار FLAC 07 December 2010
نرم‌افزار PDMS - ماژول STRUCTURE 07 December 2010
نرم‌افزار Sap2000 07 December 2010
اصول طراحی سازه‌های فولادی 07 December 2010
آموزش مقدماتی XSTEEL-TEKLA STRUCTURE 04 December 2010
دوره آموزشی نرم افزار ETABS 04 December 2010

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار