ارزیابی و تحلیل زلزله

Introduction and history of seismic attributes

Complex Trace, Horizon, and Formation Attributes

Multiattribute concept

Spectral Decomposition

Geometric Attributes

Attribute Expression of Geology (Tectonic, depositional environments, etc.)

Impact of Acquisition and Processing on Attributes

Attribute Prediction of Fractures and Stress

Data Conditioning

Inversion for Acoustic and Elastic Impedance

Image Enhancement and Object Extraction

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار