اصول و مبانی GIS

مفهوم GIS

ساختار داده ها در GIS

مفاهیم اولیه آشنایی با سیستم GIS

داده ها در توپولوژی GIS

- کار با پایگاه علوم

مختصات و تصویر در سایر GISها

آشنایی با نرم افزار R2V

آشنایی با نرم افزار GIS

آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای ARCVIEW

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار