دورۀ تخصصی آموزش نرم افزار تکلا( با محوریت مدلسازی اعضای فولادی)

مبانی اولیه و نحوۀ شروع کار با نرم افزار (Basic aspect)

شرح عملیات ویرایشی در محیط مدل ((Edit Commands
• انواع روشهای کپی کردن (Copy Special)
• انواع روشهای جابجایی اشیا (Move Special)
• برش و تفکیک قطعات (Split)
• ترکیب قطعات (Combine)
• سایر دستورهای ویرایشی و نکات مربوطه
آشنایی با انواع سیستم مختصات ((Coordinate Systems
نحوۀ فیلتر کردن اشیا در محیط مدل و محیط نقشه ((View Filter & Selection Filter
نحوۀ تولید نماهای مختلف از مدل و تنظیم محیط کاری نرم افزار بصورت سفارشی ((Create View
شرح کامل انواع روش‌های گرید‌بندی مستطیلی، مورب، شعاعی (Create Grid)
شرح عملکرد ابزارهای کمک ترسیمی (Create Construction Objects)
• نقاط کمکی (Points)
• خطوط کمکی (Construction Line)
• دوایر کمکی (Construction Circle)
شرح جامع مدلسازی انواع قطعات فلزی (Create Steel Parts)
• تیر (Beam)
• تیر خمیده (Curved Beam)
• تیر شکسته (Polybeam)
• ستون (Column)
• مقاطع دوبل (Twin Profile)
• ورق (Contour Plate)
آشنایی با مبانی تهیه و تنظیم نقشه های کارگاهی و ذکر مباحث آیین نامه ای (Create Shop drawings)
• نقشه های قطعه زنی (Single Part Drawings)
• نقشه های مونتاژ (Assembly Drawings)
• نقشه های نصب (General Arrangement Drawings)
معرفی کاتالوگ پروفیل ها، مصالح و پیچ ها و نحوۀ افزودن پارامترهای مورد نیاز در پروژه های خاص
نحوۀ مدلسازی اتصالات جوشی و پیچ و مهره ای بصورت دستی و با کمک گرفتن از Component ها
نحوۀ شماره گذاری اصولی قطعات و تنظیمات مرتبط با آن (Numbering Settings)
کنترل صحت مدلسازی پروژه بر اساس تداخل اشیا و بررسی ابعاد و اندازه ها
شرح تنظیمات اولیۀ نقشه ها قبل از تولید آنها (استفاده از قابلیت Saved Settings)
شرح کامل تولید انواع نقشه های قطعه زنی، نصب، مونتاژ و نقشه های چندمنظوره با ذکر استانداردهای مربوط به نقشه ها
شرح عملیات ویرایشی در محیط نقشه ها
• تنظیم ابعاد نقشه
• تنظیم مقیاس، رنگ، اطلاعات اضافی و سایر ملحقات نقشه ها
• تنظیم انواع اندازه گذاری نقشه ها
• تنظیم تایتل و ساختار جداول نقشه ها
• افزودن نماها و دیتیل های مختلف به نقشه
نحوۀ Import و Export کردن نقشه ها از محیط autocad

در طی این دورۀ آموزشی از مثالها و نمونه پروژه های آموزشی برای فهم بهتر مطالب استفاده خواهد شد.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار