سرفصل مطالب در نرم افزار SAFE

 

نحوه ی خروجی گرفتن از فایل Etabs و وارد کردن در برنامه Safe

مدل سازی
تعریف فونداسیون ( مشخصات بتن دال، میلگردها، تکیه گاه خاکی)
تعریف ترکیبات بارگذاری ( جهت کنترل تنش موجود در خاک، جهت کنترل حذف کشش سطحی خاک، جهت کنترل برش یک طرفه )
ترسیم المان های سطحی ( فونداسیون، بازشوها، ستون ها)
اختصاص مشخصات
بارگذاری ( اعمال بارهای سطحی)
ترسیم نوارهای طراحی فونداسیون
آنالیز فونداسیون
تشریح نوار ابزار Display
تحلیل آنالیز (کنترل حذف کشش سطحی خاک، برش یک طرفه، تنش مجاز خاک، نشست و دوران خاک)
طراحی پی ( طراحی میلگردهای خمشی و عرضی، نحوه ی تعیین محل و طول آرماتورها)
تحلیل نتایج طراحی ( کنترل برش دوطرفه منگنه ای)
آشنایی با مباحث آیین نامه ها ( Detailing، طول مهاری، برش های یک طرفه و دوطرفه و . . .)

 

موارد فوق در قالب یک پروژه تدریس خواهد شد.

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار