نرم افزار Abaqus - مقدماتی

سرفصل دوره:
1. مقدمه ای بر روش اجزاء محدود
2. آشنایی با ماژول هاي آباکوس
3. حل یک مثال ساده (جهت آشنایی سطحی با نرم افزار)
4. تعیین خواص مواد در آباکوس (الاستیک، پلاستیک و...)
5. تعریف سطح مقطع قطعات مدل شده با المان تير در آباکوس
6. نحوه اسمبل کردن قطعات و قیود گذاری هندسی در آباکوس
7. نحوه تحليل استاتیکی(كمانش و خمش)، دینامیکی(مودال و برخورد) و حرارتي در آباکوس
8. نحوه بارگذاری و وارد كردن نیروها (خطی، هارمونیک، ضربه )
9. ایجاد شرایط مرزی مختلف در آباکوس
10. نحوه مش زدن و دانه بندی مدل و همگرايي مش
11. مش بندی قطعات پیچیده
12. نحوه سرعت دادن به حل، انجام تحليل هاي خطي، غير خطي- ضمني و صريح
13. آشنایی با نحوه نمایش نتایج و گرفتن خروجي هاي مختلف
14. نحوه انتخاب متغیرهای مختلف جهت نمایش
15. نمایش اطلاعات بصورت نموداری
16. نحوه ذخیره داده ها بصورت جداول
17. نحوه ایجاد فیلم
18. حل چند مثال:
• مدل سازی و تحلیل استاتیکی پوسته ها
• تحلیل کمانش ستون ها
• تحليل انتقال حرارت در یک صفحه
• تحلیل سازه مخازن استوانه ای تتحت بار ديناميكي (خستگي، ضربه و انفجار)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار