نرم افزار Ansys Workbench

محیط designmodeler برای طراحی 2D و 3D
محیط engineering data برای تعیین مواد و خواص آن ها در طول تحلیل
استفاده از مفاهیم beam، surface و solid برای مدلسازی
محیط ansys meshing برای تولید شبکه
محیط های static structural و transient structural برای تحلیل تنش به صورت استاتیک و دینامیک
محیط های steady-state thermal و transient thermal برای تحلیل انتقال حرارت
محیط rigid dynamics برای تحلیل سینتیک و سینماتیکی مکانیزم ها
محیط modal جهت انجام آنالیز مودال
محیط buckling برای انجام تحلیل کمانش به صورت خطی و غیر خطی (post buckling)
محیط harmonic برای انجام تحلیل هارمونیک
استفاده از contact بین قطعات مجموعه های مونتاژی برای شبیه سازی تماس

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار