آموزش مدل سازی با نرم افزار CATIA V5

1- معرفی نرم افزار و آشنای با محیط نرم افزار.

2- آشنایی با محیط SKETCHER ( محیطی جهت طراحی مقاطع دو بعـدی.)

3- آشنایی با محیط PART DESIGN  ( محیطی جهت طراحی مدل های صلب.)

4- آشنایی با محیط ASSEMBELY DESIGN  ( محیطی جهت مونتاژ قطعات.)

5- آشنایی با محیط DRAFTING ( محیط ایجا د نقشه )

6- آشنایی با ایجاد مدلهای سطحی با هـندسه مشخص.( GENERATIV SHAPE DESIGN )

7- آشنایی با ایجاد مد لهای سطحی با هـندسه غیرمشخص. ( FREE STILE)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار