آموزش مدل سازی با استفاده از نرم افزار CATIA

 1. فصل اول: شروع کار با نرم‌افزار و محيط طراحي دو بعدي (Sketcher)
 • ترسیم در محيط دوبعدي
 • آشنايي با ابزار Trim
 • ايجاد پخ در گوشه‌ها با استفاده از ابزار Chamfer
 • آشنايي با انواع روش­هاي قيدگذاري
 • ذخيره پروفيل ترسيم شده
 1. فصل دوم: آشنايي با محيط طراحي قطعه (Part Designer)
 • وارد کردن پروفيل از محيط دوبعدي به محيط طراحي قطعه
 • ايجاد يک قطعه سه‌بعدي از روي پروفيل با استفاده از ابزار Pad
 • گرد کردن لبه‌هاي تيز قطعه با استفاده از ابزار Edge Fillet
 • ايجاد سوراخ بر روي قطعه با استفاده از ابزار Hole
 • ويرايش قيدهاي ايجاد شده
 1. فصل سوم: آشنايي با عمليات پايه در محيط طراحي قطعه (Part Designer)
 • جابجا کردن، دوران دادن و قرينه کردن قطعات نسبت به سيستم مختصات
 • ايجاد يک قرينه جديد از قطعه
 • نسبت دادن يک ماده به قطعه
 1. فصل چهارم: آشنايي با محيط نقشه‌کشي
 • ايجاد نقشه از روي يک قطعه و جدول عناوين در نقشه
 • جابجا کردن و تغيير مقياس نماها
 • ايجاد نماي جزئيات و پيکربندي متون اضافه شده به نما
 • اضافه کردن متن و انواع خطوط اندازه‌گذاري به نقشه
 1. فصل پنجم: آشنايي با محيط طراحي اسمبلي (Assembly Designer)
 • کار با ابزار الگوبرداري دايره‌اي (Circular Pattern)
 • ايجاد قرينه از يک طرح دو بعدي
 • کار با ابزار Plane
 • ايجاد يک قطعه با استفاده از دستورات منطقي
 • آشنايي با دستورهای منطقي Remove, Add
 1. فصل ششم: مونتاژ قطعات در محيط طراحي اسمبلي
 • وارد کردن قطعات طراحي شده به محيط طراحي اسمبلي
 • آشنايي با ابزارهای Contact Constraint, Concidence Constraints
 • ويرايش قطعه در محيط طراحي اسمبلي
 • آشنايي با ابزار آناليز و تحليل قيدهاي موجود در اسمبلي (Constraint Analysis)
 • آشنايي با ابزارهاي اندازه‌گيري در محيط طراحي اسمبلي
 • مشاهده اسمبلي بصورت مجزا
 1. فصل هفتم: آشنايي با محيط طراحي مدل­هاي سيمي و سطحي
 • آشنايي با محيط طراحي مدل­هاي سيمي و سطحي (Wireframe and Surface Design)
 • ايجاد صفحه (Plane) بر روي مدل
 • گرد کردن گوشه‌هاي تيز در محيط طراحي مدل­هاي سيمي و سطحي
 • آشنايي با ابزارهای ,Split Fill
 • آشنايي با ابزار Sweep, Extrude ,Offset, Join, Close Surface, Pocke
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار