مدل سازی و ساخت تجهیزات با استفاده از نرم افزار MDT

آشنایی با محیط نرم افزار MDT.

آشنایی با فرایند طراحی قطعات به روش Part Modeling .

آشنایی با فرایند مونتاژ قطعات صنعتی و تشکیل یک مجموعه Assembly Modeling .

تهیه نقشه از مد لها و مجموعه های سه بعـدی.

فراخوانی قطعات استاندارد Power Pack .

فرایند طراحی مدلهای پیچیده با استفاده از روشهای سطح سازی Surface Modeling .

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار