آشنايي با بويلرها

بويلرها

كليات و مفاهيم اوليه

تبين علل استفاده از آب به عنوان حامل انرژي

تشريح كاربردهاي بخار در صنعت

انواع بخار (دسته بندي بر اساس دما و فشار)

تشريح سيكل توليد وتوزيع بخار از ابتدا تا انتها

كليات بويلر

اجزا سيستم توزيع و عايق بندي و ...

 

انواع و اقسام

بر اساس منبع حرارت(خورشيدي، اتمي، برقي، سوخت فسيلي مايع يا گاز يا جامد و چوب)

بر اساس موقعيت قرار گيري كوره

جنس و مصالح ساخت

شكل و موقعيت فضايي لوله ها

بويلرهاي فاير تيوب

بويلرهاي واتر تيوب

 

اجزا و ساختمان واتر تيوب

كوره يا بخش تابشي

بخش جابجايي

لوله هاي آب

مخزن بويلر

مخزن بخار

مخزن خوراك ورودي

Blow Down

پمپ تغذيه

گرم كن لوله

تبخير كننده

مشعل

فنهاي مكنده، دمنده و تركيبي

پيش گرمكن هوا

سيستم تزريق chemical

تجهيزات ايمني و كنترل

در سرويس قرار دادن

 

كنترل

كنترل مقدار مايع در ديگ بخار

كنترل مقدار سوخت

كنترل دماي سوپرهيت

كنترل مقدار هواي اضافي

كنترل ميزان Chemical

 

از سرويس خارج كردن

دلايل از سرويس خارج كردن بويلرها

موارد اضطراري خروج بويلر از سرويس

مراحل عادي و اضطراري خروج از سرويس

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار