آشنايي با كوره ها

اصول و مفاهيم اوليه

لزوم استفاده از كوره ها

مفاهيم پايه كاركرد كوره (اصول احتراق، اصول انتقال حرارت، هواي مورد نياز و اضافي و ...)

سيال هاي فرايند و سيال هاي واسطه

 

ساختمان و اجزا

بدنه دمنده ها

مشعلها

بخش تابش

بخش جايجايي

ساز و كار بازيافت حرارت

كك گرفتگي و ساز و كار كك زدايي

دوده گرفتگي و ساز و كار دوده زدايي

تجهيزات كنترلي و ابزار دقيقي

 

انواع كوره

تشريح انواع كوره بر اساس شكل ظاهري

محل مشعل

نوع جريان هوا (اجباري يا طبيعي)

كاربرد (گرمايشي يا راكتور) نوع و مقدار سيال

نوع سوخت و ...

 

اصول احتراق در كوره ها

هواي اضافي

احتراق ناقص و تشكيل دوده

پس زدن شعله و انفجار

رنگ شعله

سوختگي لوله ها

مدار سوخت

مدار دود و مدار هوا

آلاينده ها

راه اندازي كوره در شرايط عادي

توقف و راه اندازي واحد

توقف اضطراري

تخليه اضطراري

سيالهاي خنثي

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار