آموزش نرم افزار Solid Works


مقدمه
معرفی نرم افزار و قابلیت های آن
معرفی بخش های مختلف نرم افزار
محیط Sketch
آشنایی با صفحات ترسیم و مبدا مختصات در نرم افزار
اصول طراحی در این محیط
معرفی دستورات طراحی دو بعدی شامل line, circle, spline, arc, rectangle, slut, ellipse …
اصول اندازه گذاری و اعمال قیود و تهیه مدل دوبعدی کاملا مقید
کاربرد دستور mirror
آشنایی با دستورات trim/extend
کاربرد دستورات offset و convert
محیط Features
نحوه تبدیل مدل دو بعدی به سه بعدی
دستورات extruded boss\base, revolved boss\base, swept boss\base, lofted boss\base…
دستورات extruded cut, revolved cut, swept cut, lofted cut….
دستورات mirror, pattern, shape, dome, rib, fillet, chamfer, shell…..
دستور hole wizard
کاربرد مجموعه curves و reference geometry
آشنایی با دستورات measure, mass properties, zebra, curvature…..
آشنایی با Surfaces modeling, Sheet metal
محیط Assembly
وارد کردن مدل به این محیط، ویرایش کردن قطعات در این محیط، ایجاد part جدید در این محیط
استفاده از کلیدهای move & rotate component
آشنایی با انواع mates و اعمال این قیود به parts، ویرایش انواع mate
نحوی استفاده از دستورات pattern در این محیط
ایجاد نمای انفجاری توسط دستور exploded view
استفاده از دستور interference detection
آشنایی با toolbox و انتقال قطعات استاندارد به محیط assembly
محیط Drawing
ايجاد نقشه از روي يک قطعه
جابجا کردن و تغيير مقياس نماها
ايجاد نماي جزئيات
آشنایی با استاندارهای تهیه نقشه دو بعدی از مدل سه بعدی
تهیه صفحه نقشه و ویرایش اطلاعات و جدول نقشه
محیط Sheet Metal
محیط طراحی قطعات فلزی
محاسبه طول گسترده قطعات
محیط Weld Ment
سازه به کمک نرم افزار
محیط Mold Design
آشنایی با ابزارهای طراحی قالبهای صنعتی
محیط Scan To 3D
کار روی مدلهای ابر نقاط، فایلهای CMM
محیط Cosmos Motion
شبیه سازی سینماتیکی و دینامیکی ماشین آلات، دستگاهها، قالبهای صنعتی
تهیه نمودارهای آنالیز نیرو، سرعت و شتاب از مجموعه ها
طراحی بادامک
شبیه سازی بادامکها
محیط Cosmos Works
تحلیل استحکام
تنش
کرنش
کمانش (Buckling)
تحلیلهای فرکانسی روی قطعات و مجموعه ها
بررسی شکست قطعات تحت نیروی وارد آمده به آنها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار