آشنايي با برجهاي خنك كننده

آشنايي با اصول و مفاهيم پايه

انواع انتقال حرارت در يك برج خنك كننده شامل انتقال حرارت محسوس و نامحسوس

نقش تبخير سطحي در فرايند سرد سازي برجها

آشنايي با انواع سيستمهاي خنك كننده يك بار گذر

آشنايي با انواع سيستمهاي خنك كننده گردشي

 

آشنايي با ساختمان و اجزا برج هاي خنك كننده

قطره گير

سيستم توزيع آب

سيستم تزريق اسيد

سيستم تزريق موارد شيميايي

سيستم تزريق كلر و شيرهاي مربوطه

حوضچه آب سرد

حوضچه مكش

پوششها

درب ورود

موتور فن

گيربكس

شفت

فن

فيلتر

پمپ

 

آشنايي با كنترل، چك و ثبت متغيرها

كنترل شيميايي

كنترل و بهره برداري در شرايط اضطراري

عوامل موثر در خنك سازي

كنترل و تنظيم جريان آب

چك ليست بازرسي دوره اي

 

آشنايي با نكات ايمني

خطرات ناشي از كار با تجهيزات مكانيكي

خطر ناشي از تماس با آب داغ

خطر برق گرفتگي

خطر آتش سوزي

خطرات تنفسي و كار با مواد شيميايي كنترل كننده شرايط برج

 

آشنايي با در سرويس قرار دادن

پيش راه اندازي

كنترل تا تثبيت شرايط

كليات راه اندازي

 

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار