آشنایی با تجهيزات مكانيك دوار

آشنایی با انواع پمپها و کاربرد آنها
پمپهای گریز از مرکز (سانتریفیوژ)
پمپهای دنده ای
پمپهای پلانجری
پمپ های گریز از مرکز
مفاهیم پایه و اساس عملکرد
ساختمان و اجزاء
راه اندازی و از سرویس خارج کردن
بازرسی های لازم
عیب یابی و نحوه رفع عیوب، کاربرد و …
پمپ های دنده ای
مفاهیم پایه و اساس عملکرد
ساختمان و اجزاء و نحوه کارکرد
چگونگی کاربرد
چرخ دنده ها
طرز راه اندازی و از سرویس خارج کردن
عیب یابی
پمپ های پلانجری
مفاهیم پایه و اساسی عملکرد
ساختمان و اجزاء چگونگی راه اندازی و از سرویس خارج کردن
عیب یابی و نحوه رفع عیب
کاربرد
آشنایی با انواع کمپرسورها و کاربرد آنها
کمپرسورهای سانتریفیوژ(گریز از مرکز)
کمپرسورهاي پیچشی
کمپرسورهای سانتریفیوژ
مفاهیم پایه کمپرسورهای سانتریفیوژ
مکانیسم عملکرد
انواع کمپرسورهای سانتریفیوژ
عیب یابی و رفع عیب
راه¬اندازی و از سرویس خارج کردن
پدیده سرج
کمپرسورهای پیچشی
مفاهیم پایه کمپرسورهای پیچشی
انواع کمپرسورهای پیچشی
اجزاء
راه اندازی و از سرویس خارج کردن
عیب یابی و رفع عیب
مکانیسم عملکرد
آشنایی با انواع توربین ها و کاربرد آنها
توربین های انبساطی و احتراقی
اجزاء توربین ها
سیستم کنترل توربین ها
راه اندازی توربین بطور دستی و بطور خودکار
علائم اخطار و علائم اضطراری

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار