طراحی، شبیه سازی، آنالیز عملکرد و عیب یابی پمپ الکتریکی شناور

آشنایی با روشهای مختلف فرازآوری مصنوعی
آمار و تاریخچه استفاده از عملکرد پمپهای درون چاهی در میادین نفتی ایران و جهان
معرفی انواع روشهای تکمیل چاه با استفاده از پمپهای الکتریکی شناور
تشریح کارکرد تجهیزات سطحی و درون چاهی رشته تکمیلی پمپ
محاسبات مهندسی، طراحی و انتخاب بهینه اجزاء رشته تکمیلی پمپ
انجام مثالهای واقعی طراحی پمپ ESP با نرم افزار PROSPER
آموزش آنالیز عملکرد و عیب یابی عملکرد پمپ الکتریکی شناور

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار