طراحی و مدل سازی در نرم افزار ADAMS/View

1) مقدمه
2)تعريف قطعات مکانيکی
اجسام استاندارد
ساخت اجسام پيچيده و دریافت مدلها ا از نرم افزارهای مدلسازی
3)متصل کردن قطعات به يکديگر توسط اتصالات
اتصالات استاندارد
اتصالات اوليه
کوپلرها
اتصالات منحني و بادامکي
بکارگيری اصطکاک در اتصالات
4) استفاده از ابزار کنترل
جابجایی،دوران و تلفیق قطعات
جابجایی و تغییر مشخصات اتصالات
5) اعمال محرک به مدل
نيروي خارجي و گشتاور
اعمال حرکت و دوران
6) ارتباط بين قطعات
فنر- دمپر
تماس و برخورد
7) تحلیل و مشاهده نتايج
اندازه گیری کمیتها شامل سرعتها، نیروها، شتابها در محیط اصلی
تنظیم مشخصات آنالیز
استخراج کمیتها در محیط Post processor .
8) استخراج درجات آزادی
محاسبه درجات آزادی سیستم
استخراج درجات آزادی مدل در نرم افزار
9)ايجاد يک مدل پارامتري.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار