دوره پیشرفته ADAMS CAR

مباني

کليد هاي ميان بر، تنظيم و خصوصي سازه صفحه نمايش، بکار گيري پايگاه داده هاي مجزا، دستگاه مختصات

انتخاب سريع اجزا و اصلاح کردن جزئيات آنها مانند اسم، رنگ و ...

اجزاء نرم افزار

بيان جزئيات در موارد زير با بکارگيري يک الگوي پيش فرض

اتصالات ها و اصطکاک در مفاصل

بوشينگ ها

استفاده از MARKER ها، کاربرد ها و روشهاي بکار گيري

انواع Part ها و هندسه ها

روش هاي تعيين جهت و مختصات براي construction frame ها و ...

تشريح کلي communicator ها

روش هاي بکارگيري فنر، کمک فنر، bump stop و rebound stop

بکارگيري انواع actuator ها

ايجاد خروجي هاي دلخواه در نتايج شبيه سازي

الگو سازي

تکنيک هاي الگو سازي

نحوه مدل سازي سيستم فرمان

نحوه مدل سازي سيستم تعليق جلو

نحوه مدل سازي سيستم تعليق عقب

نحوه مدل سازي بدنه، بار و شرايط وزني

نحوه مدل سازي سيستم موتور و انتقال قدرت

نحوه مدل سازي اجزاي ديگر مانند آنتي رول بار، subframe و غيره

نحوه مدل سازي اجزاي انعطاف پذير

آناليز

چگونگي تعريف آناليزهاي دلخواه

چگونگي تعريف مسير دلخواه

چگونگي تغيير خصوصيات پيش فرض آناليز

معرفي فايل هاي نتايج شبيه سازي و مودهاي آناليز

ترسيم نتايج

مديريت چگونگي ترسيم نتايج

تشريح کامل ADAMS/Postprocessor

انواع آناليزهاي مورد قبول در ADAMS/Postprocessor

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار