طراحي مخازن تحت فشار با نرم افزار PVELITE

مقدمات و اصول طراحي

آشنايي اوليه با استاندارد طراحي مخازن تحت فشار

آشنايي با محيط نرم افزار

طراحي مخازن تحت فشار افقي

طراحي مخازن تحت فشار عمودي

چگونگي ايجاد اتصالات

تهيه گزارش با نرم افزار

حل مسائل نمونه اجرايي در پروژه هاي نفت و گاز

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار