طراحي مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله و كولرهاي هوايي

آشنايي كلي با طراحي مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله و نرم افزارهاي مربوط

الف) مباني مبدل هاي حرارتي

ب) انواع مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله و اجزاي آن ها

ج) ملاحظات کلي و آشنايي اجمالي با استانداردهاي مبدل هاي حرارتي

د) آشنايي با روش هاي طراحي مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله

ج) آشنايي با انواع نرم افزارهاي طراحي مبدل و مزاياي هركدام

 

طراحي مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله با نرم افزار

الف) طراحي حرارتي مبدل هاي پوسته و لوله

ب) شبيه سازي و ريتينگ مبدل هاي پوسته و لوله

ج) طراحي بر مبناي استاندارد هاي مختلف با نرم افزار

د) نحوه استخراج Data Sheet

ه) تحليل و بهينه سازي اقتصادي مبدل هاي پوسته و لوله

 

طراحي كندانسور و ريبويلرهاي صنعتي با نرم افزار

الف) مباني كندانسور و ريبويلرهاي صنعتي

ب) طراحي انواع ريبويلرها مانند ترموسيفون، Kettle و غيره با نرم افزار

ج) طراحي انواع كندانسورها با نرم افزار

 

طراحي كولرهاي هوايي با نرم افزار

مقدمات

روش محاسبات و طراحي كولرهاي هوايي

طراحي در محيط نرم افزار

برآورد هزينه و آناليز اقتصادي     

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار