آشنایی و انتخاب کمپرسورهای رفت و برگشتی و پیچشی

آشنائی با انواع کمپرسورها

مروری بر ترمودینامیک کمپرسورها

آشنانی با قطعات اصلی کمپرسور Screw

آشنائی با نحوه عملکرد این کمپرسور

بررسی بند های مهم API 619

پرکردن Data sheet بر اساس API 619

بررسی مدارک سازندگان و چک قسمتهای کلیدی

بررسی کلی final book  سازندگان کمپرسور   screw

آشنائی با نحوه را اندازی کمپرسور Screw

آشنائی با قطعات اصلی کمپرسور Reciprocating

آشنائی آشنائی با نحوه عملکرد کمپرسور  Reciprocating

بررسی بند های مهم API 618

پر کردن Data sheet  بر اساس API 618

بررسی مدارک سازندگان کمپرسور Reciprocating

بررسی کلی final book سازندگان کمپرسور recip

آشنائی با نحوه راه اندازی کمپرسور Reciprocating.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار