طراحي وانتخاب كمپرسورها

معرفي استاندارد وكتب مرجع مورد استفاده جهت طراحي وانتخاب كمپرسورها

مروري بر انواع كمپرسورها و تبين تفاوت ميان آنها از نظر فرآيندي و مكانيكي

مروري بر مباحث مرتبط ترموديناميك كاربردي و مفهوم سرعت مخصوص در سيالات تراكم پذير

كاربرد ترموديناميك در محاسبه توان مصرفي كمپرسور

ارايه قوانين سر انگشتي جهت سايزينگ محرك كمپرسورها (توربين بخار و الكتروموتور)

معرفي ماژول هاي پكيج كمپرسور(سانتريفوژ‘ رفت و برگشتي‘ پيچشي)

بررسي كمپرسورهاي گريز از مركز و نحوه تنخاب آنها

بررسي كمپرسورهاي رفت و برگشتي و نحوه تنخاب آنها

بررسي كمپرسورهاي پيچشي و نحوه تنخاب آنها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار