دوره آموزشی آموزشی نرم افزار Catiaمقدماتی

محیط Sketcher برای ایجاد پروفیل های دو بعدی و قید گذاری آن ها

محیط PartDesignبرای ایجاد قطعات صلب، بررسی مدل، اختصاص جنس و ...

محیط AssemblyDesignجهت مونتاژ قطعات و عیب یابی مجموعه

محیط Draftingبرای تهیه نقشه های دو بعدی استاندارد

محیط MaterialLibraryجهت ایجاد کاتالوگ مواد دلخواه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار