دوره آموزشی دوره نگهداری و تعمیرات گیربکس های صنعتی

شناخت گیربکس های صنعتی

مفاهیم و انواع گیربکس.

تشریح ساختمان داخل گیربکس ها

انواع یاتاقانهای مورد استفاده

انتخاب و خرید گیربکس های صنعتی

طراحی گیربکس ها.

نسبت تبدیل درگیر گیربکس.

قطر 60 و الزامات مربوطه آن.

فضای نصب گیربکس ها.

سرویس های دوره ای و نگهداری گیربکس های صنعتی.

مدت و برنامه زمانی بازرسی دوره ای گیربکس.

قطعات مورد بازرسی.

دوره تعمیرات اساسی تجهیز.

تعمیرات اساسی گیربکس ها.

عیب یابی در گیربکس های صنعتی

کچل کردن یاتاقان ها.

صدای گیربکس ها.

رفع اشکال صدا از دندها هنگام در گیر شدن.

نت و تعمیرات گیربکس های صنعتی.

تحلیل شکل موج.

ارتعاشات کلی.

تعیین محدوده های ارتعاشات کلی.

ارزیابی ارتعاشات بر اساس استاندارد دین ایزو 10816  .

ارزیابی ارتعاشات بر اساس استاندارد دین ایزو 7919.

انالیز طیف و گرد اوری داده ها. .

تجزیه و تحلیل سری فوریه.

آنالیز طیف فرکانسی و تکنیکهای تحلیل طیف.

دسته بندی عیوب بر حسب محدوده های فرکانس.

تحلیل عیوب ماشینری به صورت خاص.

تکنیکها بالانس تک صفحه ای روتورهها.

تکنیکها بالانس دو صفحه ای روتوره ها.

عوامل نامیزانی جرمی.

منابع نامیزانی جرمی.

قانون سینوس و کسینوس در بالانس.

تست اوزان و نیروهها.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار