دوره آموزشی تولورانسهای ابعادی و هندسی

دوره تولورانسهای ابعادی و هندسی ( Geometric Dimensioning and Tolerance  (GD&T

مراجع استانداری مورد استفاده :

ISO 1101

ISO 1660

ISO 2768-2

ISO 2692

ISO 3040

ISO 4291

ISO 4292

ISO 5458

ISO 5459

ISO 8015

ISO 10579

ISO 5460

 سرفصلهای دوره :

آشنايی با تولورانسهای ابعادی و خطی

آشنايی با تولورانسهای شعاعها و پخها

تولورانسهای هندسی شامل

الف ) راستی

ب ) تختی

ج ) گردی

د ) استوانه ای بودن

ه ) توازی

و ) تعامد

ز ) تقارن

ح ) موقعيت

ط ) لنگی خطی

ی ) لنگی کلی

ت ) هم مرکزی و هم محوری

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار