دوره آموزش انالیز ارتعاشات و بالانس روتور

 اشنایی با اجزا ارتعاشات.

مشخصه های قابل اندازه گیری ارتعاشات(جابجایی،سرعت،شتاب)

اشنایی با فاز.

روش اندازه گیری فاز.

تحلیل شکل موج.

ارتعاشات کلی.

تعیین محدوده های ارتعاشات کلی.

ارزیابی ارتعاشات بر اساس استاندارد دین ایزو 10816  .

ارزیابی ارتعاشات بر اساس استاندارد دین ایزو 7919.

انالیز طیف و گرد اوری داده ها..

تجزیه و تحلیل سری فوریه.

انایز طیف فرکانسی و تکنیکهای تحلیل طیف.

دسته بندی عیوب بر حسب محدودههای فرکانس.

تحلیل عیوب ماشینری به صورت خاص.

تکنیکها بالانس تک صفحه ای روتورهها.

تکنیکها بالانس دو صفحه ای روتورهها.

عوامل نامیزانی جرمی.

منابع نامیزانی جرمی.

قانون سینوس و کسینوس در بالانس.

تست اوزان و نیروهها.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار