دوره آموزشی تعمیرات قطعات گرم توربین

آشنایی با قطعات بخش سرد توربین

وین ها و پوشش های مورد نیاز

بلیدها و پوشش های مورد نیاز

رینگ سگمنت ها و پوشش های مورد نیاز

 آشنایی با جنس قطعات داغ توربین گازی

سوپرآلیاژهای پایه نیکل

سوپرآلیاژهای پایه کبالت

سوپرآلیاژهای پایه نیکل-آهن

سوپرآلیاژهای ریختگی

سوپرآلیاژهای کارشده

 آشنایی با قطعات داغ توربین های گازی

نازل‌ها

بلیدها

محفظه احتراق

پدیده های تخریب قطعات داغ توربین گاز

خوردگي داغ

اکسيداسيون

سايش

آسيب ساختارمتالورژيكي

خستگي (Fatigue)

خزش (Creep)

آسیب های  برخورد جسم خارجی (FOD)

آسیب های برخورد جسم داخلی (DOD)

روش‌های تشخیص عیوب قطعات

 تخمین عمر قطعات داغ توربین های گازی

روش محاسباتی

روش آزمونهای غیرمخرب

روش آزمونهای مخرب

بازسازی قطعات داغ توربین های گازی

شناساييIdentification)

بازرسيورودي (Incoming inspection)

بازسازي (Repair)

پوشش دهي (Coating)

فرآیندهای مورد نیاز بازسازی

عملیات حرارتی

جوشکاری

بریزینگ

فرآیندهای پیشرفته بازسازی

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار