دوره آموزشی پکینگ ها

آشنایی با انواع seal  ها

دسته بندی seal  ها و محدوده کاربرد آنها

اشنایی با انواع پکینگ ها و دسته بندی آنها

نحوه تشخیص پکینگ های معیوب

آشنایی با اجزای محل قرلرگیری پکینگ

نحوه صحیح آماده سازی حلقه های پکینگ

نحوه صحیح تعویض پکینگ

نحوه تنظیم پکینگ و تنظیم نشت مجاز طبق جداول کاربردی

نحوه صحیح انبارش پکینگ ها و نحوه صحیح استقرار آن در انبار

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار