دوره آموزشی بویلرهای بازیاب حرارت HRSG

بویلرهای بازیاب حرارت HRSG:

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ بویلر های بازیافت حرارت

 ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ داکت برنر و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺼﺒﺎ

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ دایورتر دمپر و گیوتین دمپر و ﺭﻭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

اصول و مبانی تعمیرات بویلر بازیافت

فلسفه تعمیرات بویلر بازیافت

تعمیرات ﺟﺎﺭﻱ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪبویلر 

تعمیرات تجهیزات جانبی بویلر بازیافت

توالی بازدید های بویلر بازیافت

تعمیرات دوره ای و  ﺗﻌﻤﻴﺮاﺕ ﺟﺎﺭﻱ

بویلرهای بازیاب حرارت :(recovery boiler)

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎب 

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ  تعمیرات و اجزای اصلی ﺑﻮﻳﻠﺮ

آشنایی ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻮﻳﻠﺮ  

ﺗﺴﺖ  های غیر مخرب در تشخیص عیوب

گزارشات و ثبت تاریخچه تعمیرات ﺑﺮاﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ

شناسنامه های تعمیرات بویلر

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار