دوره آموزش طراحی مخازن تحت فشار

مقدمه ای بر مخازن تحت فشار و استاندارد ASME

ایجاد Shell و انواع Head

ایجاد انواع Support از قبیل Leg، Saddle و Skirt

ایجاد Lining و Insulation

ایجاد Tray،PackageوStiffener

ایجاد Ladder و Platform

ایجاد نیرو، ممان و وزن سیال

اعمال بار باد و زلزله

مدل سازی Nozzle

بررسی نتایج و گزارش های نرم افزار

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار