دوره آموزشی پمپ

اشنایی با اجزاء اصلی پمپ  ها و سیستم های انتقال سیال

محاسبات مربوط به انتخاب پمپ در مسائل کاربردی و پارامترهای موثر در انتخاب پمپ

آشنایی با راه اندازی صحیح پمپ ها

شناخت پارامتر های موثر بر کارکرد بهینه انواع پمپهای کاربردی در صنعت

آشنایی با روشهای مهندسی در ارتقاء پارامترهای موثر در کارکرد بهینه پمپها

بررسی منحنی های مشخصه پمپ و سیستم

بررسی پدیده های مخرب در پمپ بویژه کاویتاسیون

بررسی فاکتورهای ایجاد کننده کاویتاسیون و روشهای کاهش این فاکتورها

یاتاقان بندی پمپ ها و مسائل مربوط به آن

نشت بند های پمپ ها (pump sealing) و مسائل مرتبط با ان در پمپ های دینامیک و جابجایی مثبت

بررسی ارتعاش در پمپ ها و پارامترهای موثر در آن (pumps vibration sources )

بررسی مسائل مربوط به shaft پمپ ها در انواع پمپ های گریز از مرکز در صنعت بررسی تاثیر روانکاری در انواع پمپ ها

بررسی و آشنایی با مهمترین موارد موثر درنگهداری و تعمیرات (نت) بهینه پمپ های کاربردی در صنعت

اشنایی بااصول استفاده ازکاتالوگ های فنی کمپرسور بمنظور بررسی قابلیتهای پمپ ها ونگهداری وتعمیرات آنها

آشنایی با انواع روشهای نگهداری و تعمیرات پمپ درصنعت (نت)

اشنایی با انواع بازدیدهای دوره ای کمپرسورها وکنترل فاکتورهای موثر بر کارکرد پمپ ها

آشنایی با اصول صحیح تعمیر و نگهداری پمپ ها

اشنایی با تعمیرات اساسی (overhaul)  پمپ ها

آشنایی با تست ها و چک ها بعد از تعمیر پمپ ها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار