دوره آموزشی بالانس ماشينهاي دوار

دوره بالانس ماشينهاي دوار-آموزش براي پرسنل كارگاهي(تكنسين ها)

مقدمه‌اي بر ارتعاشات ماشينهاي دوار-تشخيص ناميزاني

بالانس استاتيكي- نكات عملي

تشخيص ناميزاني و ران‌اوت Runout

ناميزانيهاي استاتيكي، كوپل و ديناميكي

انتخاب و نصب وزنه هاي آزمايشي

اندازه‌گيري ارتعاشات

اندازه‌گيري دامنه و فاز ارتعاشات

بالانس تك‌صفحه‌اي- استفاده از انواع سنسورها

محاسبات وزنه‌هاي بالانس

بالانس تريم- روش بالانس بدون اندازه‌گيري فاز

بالانس دو صفحه‌اي

انتخاب و ايزولاسيون صفحات بالانس

روش ضرائب اثر، روش استاتيك و ديناميكي

بالانس در بيش از دو صفحه و اندازه‌گيريهاي مربوطه

بالانس روتورهاي طره‌اي (Overhang Rotor)

بالانس روتورهاي منعطف (Flexible Rotor)

قرار دادن وزنه‌هاي بالانس در موقعيت‌هاي دلخواه

خطا در بالانس- عدم‌كارآيي بالانس

بالانس در كارگاه، بالانس بر روي ماشينهاي بالانس با ياتاقانهاي صلب و منعطف

استانداردهاي بالانس

سيلابس دوره بالانس ماشينهاي دوار-آموزش براي سطح كارشناسي(مهندسين و كارشناسان فني)

تشخيص انواع ناميزاني با آناليز ارتعاشات در انواع روتورها

آشنايي با انواع روشهاي بالانس روتورها

روشهاي تشخيص ناميزاني از عيوب مشابه در انواع ماشينها

ناميزانيهاي استاتيكي، كوپل و ديناميكي و مشخصات آنها

روشهاي تعيين و پارامترهاي موثر بر انتخاب وزنه آزمايشي

اندازه‌گيري دامنه و فاز ارتعاشات محدوديتهاي مربوطه وروشهاي كاهش خطاها

بالانس به روش برداري

بالانس به روش ضرائب اثر-بالانس تك صفحه اي

بالانس تريم

روش بالانس بدون اندازه‌گيري فاز

بالانس دو صفحه‌اي

نحوه تعيين صفحات بالانس و معيارهاي مربوطه

بالانس در بيش از دو صفحه و اندازه‌گيريهاي مربوطه

بالانس روتورهاي طره‌اي (Overhang Rotor)

بالانس روتورهاي منعطف (Flexible Rotor)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار