دوره آموزشی آشنایی با بویلر و تعمیرات و نگهداری آن - سرفصل 2

مباحث عمومی : 

1- تعريف نگهداري و تعميرات و اهميت آن
2- تاريخچه نگهداري و تعميرات"نت"
3- استراتژي هاي مختلف "نت"
4- آشنایی با انواع بویلرهای نیروگاهی

بویلر های بخار: 

5- بویلرهای Conventional و انواع آن
6- اجزای بویلر
7- استیم کویل
8- پیش گرم کن هوا ( ایر پری هیتر)
9- نکات مهم در رابطه با تعمیرات و نگهداری ایرپری هیتر
10- گردش دود و گاز
11- سوت بلاورها
12- آب اسپری و دی سوپرهیتر
13- بخار کمکی
14- سوخت و مبانی احتراق
15- آنالیز استوکیومتری احتراق
16- هوای اضافی
17- احتراق سوخت گاز، سوخت مایع ، سوخت جامد
18- مشعل ها
19- تجهیزات اشتعال سوخت
20- سرمشعل سوخت
21- پودر کننده هوایی
22- پودر کننده مکانیکی
23- آنالیز گازهای احتراق
24- اکسس ایر
25- نقطه شبنم
26- گرمای احتراق
27- خوردگی در کوره
28- حوادث کوره
29- معرفی سیستم های کنترل بویلر
30- کنترل سطح درام
31- کنترل دمپر هوای احتراق
32- کنترل آب تغذیه
33- کنترل فلوی سوخت
34- کنترل درجه حرارت بخار
35- کنترل زاویه مشعل
36- بویلرمستر

بویلر های بخار: 

37 – برنامه ریزی تعمیرات دوره ای بویلر
38- برنامه ریزی تعمیرات اساسی بویلر
39- سرویس های اصلی کوره
40- سرویس های اصلی ایرپری هیتر
41- سرویس های اصلی استیم کویل
42- سرویس های اصلی مسیر گاز داغ
43- سرویس های اصلی اتاق مشعل ها
44- سرویس های اصلی والوهای دستی
45- سرویس های اصلی کنترل والوها
46- سرویس های اصلی دمپرها و تجهیزات محرک آن
47- سرویس های اصلی فن های دمنده هوا
48- سرویس های اصلی GRFan
49- سرویس های اصلی سیستم سوخت رسانی بویلر
50- سرویس های اصلی اتاق مشعل ها
51- جوشکاری و عایق کاری بویلر
52- تست کارایی بویلر

بویلرهای بازیاب حرارت: ( روز سوم)

53- HRSG بویلر های بازیافت حرارت
54- داکت برنر
55- دایورتر دمپر و گیوتین دمپر
56- اصول و مبانی تعمیرات بویلر بازیافت
57- فلسفه تعمیرات بویلر بازیافت
58- تعمیرات بویلر بازیافت
59- تعمیرات تجهیزات جانبی بویلر بازیافت
60- توالی بازدید های بویلر بازیافت
61- تعمیرات دوره ای و موردی

بویلرهای بازیاب حرارت : 

62- تعمیرات اساسی
63- تعمیرات و تعویض اجزای اصلی
64- روش های غیر مخرب در تشخیص عیوب
65- چک لیست ها و ارزیابی فعالیت های تعمیراتی
66- تعمیرات تجهیزات ابزار دقیقی در بویلر بازیافت

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار