دوره آموزشی Crane Inspection

Crane Terms and Definitions

Lifting Devices Presentation

Mobile Crane (Types, Structures & Inspection Rules

Forklift(Type, inspection Rules)

Practical Training –workshop

Mobile Crane Load Charts

Rigging (Slings, Accessories & S.W.L)

Hand Signals

Center Gravity of loads

Wire Rope & Crane Attachments

Operation Type

Safety Requirements

Hydraulic Systems

Lifting plan & crane service.

Overhead and Gantry Cranes

E.O.T (Types, Structures & Inspection Rules)

Wire Ropes (Structure & Selection)

Wire Ropes (Inspection Rules & min. Breaking Load)

References, ASME ANSI B30.5 & BS 466

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار