دوره آموزشی طراحی و ساخت اتصالات سازه های کامپوزیتی چسبی

مقدمه آشنایی با مباحث کلی
آشنایی با انواع رزین ها و خواص مکانیکی، محیطی و ..
شناخت پارامترهای مرتبط با چسب و فرایند آزمون آنها
بررسی پارامترهای اصلی در تعیین خواص چسب ها
آموزش روش های استاندارد در تست خواص چسب ها
طراحی و ساخت اتصالات پرکاریرد چسبی
طراحی و ساخت اتصالات
مدل سازی و تعیین دقیق بارها
شناخت آسیب های متداول شناورها
آشنایی و تعیین فرایند تعمیر بر اساس نوع آسیب

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار